Inschrijvingen

OFFICIEEL INSCHRIJVINGSBELEID SCHOOLJAAR 2018-2019

 

 

Instappen 

 

Als je kind vóór of uiterlijk op de instapdatum 2 jaar en 6 maanden is EN ingeschreven, mag hij/zij vanaf deze datum naar school komen.

Hieronder vind je een tabel met de instapmomenten voor het schooljaar 2018-2019.

Is je kind 3 jaar of ouder en gaat hij nog niet naar de kleuterschool?  Dan mag hij eender welke dag instappen in de school.

Instapdatum

Voor kleuters geboren tot en met Kijkdagen

(telkens van 9.00 uur tot 9.45 uur)

03 september 2018

03 maart 2016 woensdag 13 juni 2018
05 november 2018

05 mei 2016

 woensdag 24 oktober 2018

07 januari 2019

07 juli 2016 woensdag 19 december 2018

01 februari 2019

01 augustus 2016

 woensdag 30 januari 2019
11 maart 2019

11 september 2016

 woensdag 27 februari 2019

23 april 2019

23 oktober 2016

 woensdag 27 maart 2019
03 juni 2019

03 december 2016

 woensdag 29 mei 2019
01 september 2019

01 maart 2017

 

Inschrijven voor schooljaar 2018-2019

 

01 februari – 02 maart 2018 (niet tijdens de krokusvakantie):

voorrangsperiode voor

  • broers/zussen
  • kinderen van personeel

 

vanaf maandag 05 maart 2018 :  (tot en met vrijdag 16 maart wordt er voorrang gegeven aan indicatorleerlingen)

alle kinderen geboren in het jaar 2016

– Kinderen, geboren tussen 15 november en 31 december 2016, mogen ingeschreven worden maar kunnen pas op 1 september 2019 naar school.

– Kinderen, geboren tussen 1 januari en 1 maart 2017, kunnen op 1 september 2019 naar school komen maar mogen NOG NIET ingeschreven worden.

Gelieve bij het inschrijven de Kids-ID (of isi+-kaart) van uw zoon of dochter mee te brengen.

De capaciteit van onze school is voor het kleuteronderwijs bepaald op 170 kleuters en voor het lager onderwijs op 300 leerlingen.

Vrije plaatsen voor schooljaar 2018-2019

Kleuteronderwijs: 57 vrij plaatsen

Lager onderwijs: 79 vrije plaatsen