Fotoalbum

Basisschool Stevoort in beeld

De school hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen, en van de privacy van haar leerlingen..
De vele foto’s op de website proberen een beeld te scheppen van de sfeer die heerst in de school en van de aard van de schoolactiviteiten. Het gaat hier steeds over groepsactiviteiten en op de foto’s zijn dus meestal verschillende leerlingen te zien. Nooit worden de namen van de leerlingen bij deze foto’s vermeld. Indien U als ouder toch niet akkoord zou gaan met het publiceren op de website van een foto waarop Uw kind is afgebeeld, vragen we vriendelijk dit eenvoudig te melden.