INSCHRIJVINGEN

Rondleiding in de school

Ga vooraf eens een kijkje nemen in de school.
Aarzel niet om een afspraak te maken.
De rondleidingen worden gehouden op dinsdag en donderdag na 15.30 uur.

011/31.41.54
directie.vbstevoort@sgm-zevensprong.be

Wie inschrijven?

–  kinderen geboren in 2019
–  nieuwe leerlingen

 

Hoe verlopen de inschrijvingen dit schooljaar?

Vanwege de coronamaatregelen mogen er enkel inschrijvingen vanop afstand gebeuren.

STAP 1 op 1 maart vanaf 8u00: Vul het digitale formulier ‘Aanvraag tot inschrijven’ in.
             -> bel de school als je moeilijkheden met het digitale formulier hebt. 

STAP 2 De school belt jou snel op na het invullen van je formulier.

STAP 3 De school bezorgt jou de inschrijvingspapieren via mail, post of brievenbus.

STAP 4 Je bezorgt de inschrijvingspapieren zo snel mogelijk terug aan de school.

STAP 5 De school bezorgt jou een kopie van de inschrijving = eigenlijke inschrijving!
             Datum + tijdstip van digitaal formulier (stap 1) = datum van inschrijving

De tijdlijn 

Indicatorleerlingen zijn:
– kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het vorige schooljaar een schooltoelage ontvingen
– kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, of geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs.

Er wordt rekening gehouden met de verhouding indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen om in een school een sociale mix te krijgen.
Indicatorleerlingen hebben gedurende 14 dagen voorrang op de gewone inschrijvingen